La Fundació

La Fundació Francesc Sagrera es va constituir el 21 de novembre de 1989, per donar a conèixer el missatge i exemple de vida de Francesc Sagrera i Riera.

Francesc Sagrera i Riera

Va nèixer a Breda el 1901
Va desenvolupar el seu apostolat a Barcelona i a Moià on va morir el 22 de febrer de 1940.

Va ser sacerdot escolapi
Després d’estudiar al Seminari Diocesà de Barcelona entrà a l’Escola Pia el 1924 i fou ordenat sacerdot el 1926. Manifestà en els seus escrits una sòlida formació teològica i intel.lectual.

Fou un gran mestre i educador
Desenvolupà la seva vocació de mestre i educador amb plantejaments educatius avançats al seu temps.

Tingué una gran sensibilitat per les qüestions socials
Li tocà viure una època difícil de grans debats ideològics i de persecució religiosa. Estigué sempre al costat dels més necessitats guanyant-se el respecte de tothom i anticipant-se als nous temps que vinguéren anys més tard.

Va situar la persona al centre de la seva acció
Col.laborà amb els Cercles d’Estudi de la Federació de Joves Cristians de Catalunya en la formació de joves en els que deixà una emprempta inesborrable.

Fou un home d’una elevada Espiritualitat
Com es demostra en els seus escrits i les seves cartes tingué una intensa vida espiritual que es traslluia d’una forma natural en la seva vida. Era un home d’una sola peça.

Morí amb fam de santedat
La seva mort causà una profonda conmoció en tots els qui el conegueren. Els seus deixebles 49 anys després de la seva mort creàren la fundació que porta el seu nom. Aquesta fundació va iniciar el procés de Beatificació que està en curs a Roma.

Fundació inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (n. 471)